Un missatge de l’església

El veritable Evangeli són les bones notícies que Déu salva els pecadors. L’home és pecador per natura i està separat de Déu sense cap esperança de remeiar tal situació. Però Déu ha proveït els mitjans per a la redempció de l’home; en la mort, sepultura i resurrecció del Salvador, Jesucrist.

Mitjançant l’Evangeli, a través del poder de Déu, aquells que creuen en Crist (Romans 10: 9) no només són salvats de l’infern. De fet, ens és donada tota una nova naturalesa (2 Corintis 5:17) amb un cor canviat i un nou desig, voluntat, i actitud que són manifestats en bones obres. Aquest és el fruit que l’Esperit Sant produeix en nosaltres pel poder. Les obres mai són els mitjans per a la salvació, però sí que són la prova d’ella (Efesis 2:10). Aquells que són salvats pel poder de Déu, sempre mostraran l’evidència de la salvació per mitjà d’una vida transformada.outlook india