Qui som

És una comunitat de persones que creuen en Jesucrist com únic camí de salvació, tal i com el presenten les Sagrades Escriptures, el Fill de Déu fet home que donà la seva vida per tots els pecadors. Son cristians que segueixen el missatge de l’evangeli de Jesucrist, i accepten la Bíblia com a única font d’autoritat divina, confiant en l’Esperit de Déu que guia i il•lumina als qui el volen obeir. L’església cristiana evangèlica sorgeix de la Reforma protestant del segle XVI, amb el repte de tornar a la autenticitat espiritual de l’església cristiana dels primers temps.

Per això, no té un centre eclesiàstic, ni una jerarquia piramidal, ni òrgan suprem, sinó que les congregacions evangèliques, unides per llaços de fraternitat i comunió, porten a terme projectes solidaris a la societat on es troben, en aplicació del compromís d’estimar a Déu i al proïsme. L’església evangèlica s’establí a Sant Celoni l’any 1989.