Declaració de fe

Com a cristians evangèlics, acceptem la revelació del Déu únic en tres persones (Pare, Fill i Esperit Sant) donada en les Escriptures de l’Antic i del Nou Testament, i confessem la fe històrica de l’Evangeli que es proclama a les seves pàgines. Afirmem, per tant, les doctrines que considerem decisives per comprendre la fe i que s’han d’expressar en amor, en el servei cristià pràctic i en la proclamació de l’Evangeli:

1. La sobirania i la gràcia de Déu el Pare, Déu el Fill i Déu l’Esperit Sant en la creació, la providència, la revelació, la redempció i el judici final.

2. La divina inspiració de la Sagrada Escriptura, la seva credibilitat plena i la seva suprema autoritat en tot el que afecta a la fe i a la conducta.

3. La pecaminositat universal i la culpabilitat de l’home caigut que comporta la ira de Déu i la condemnació.

4. El sacrifici vicari del Fill de Déu encarnat, únic fonament suficient de redempció de la culpabilitat i del poder del pecat, així com de les seves conseqüències eternes.

5. La justificació del pecador només per la gràcia de Déu, mitjançant la fe en Crist crucificat i ressuscitat dels morts.

6. L’obra de Déu l’Esperit Sant que il·lumina, regenera, mora en el creient i el santifica.

7. El sacerdoci de tots els creients, que en la unitat de l’Esperit Sant, constitueixen l’església universal, el cos cap del qual és Crist, compromesos pel manament del seu Senyor a la proclamació de l’Evangeli a tot el món i al servei de amor en el si de la societat, com correspon als qui són cridats a ser llum del món i sal de la terra.

8. L’esperança del retorn visible del nostre Senyor Jesucrist en poder i glòria, la resurrecció dels morts i la consumació del Regne de Déu.